Gürpet Asfalt Hoş Geldiniz..

  • +90 (212) 601 23 23
  • +90 (532) 672 50 40
  • info@gurpetasfalt.com

Asfalt Nedir?

Petrol; gaz , sıvı ve katı halde bulunan hidrokarbonlara verilen genel addır. Sıvı hidrokarbonlara ham petrol, gaz halindekilere doğal gaz, katı olanlara ise bileşimlerine göre asfalt-parafin veya bitüm adı verilmektedir. Kuyudan çıkarılan ham petrolün damıtma işleminden sonra bileşenlerine ayrılmasıyla asfalt, parafin, benzin v.s. elde edilir. Bu işlemden sonra da normal hava sıcaklığında kullanılmayacak kadar katı olan bitüm; benzin, mazot, gazyağı ve bunlardan farklı bir teknik olan su ile karıştırılarak inceltilir ve kullanılacak hale getirilir. Bu son aşamada artık asfalt, zemin kaplamalarında kullanılmaya hazırdır.

Asfaltı ilk olarak Mezopotamyalılar tapınaklardaki banyo ve su depolarının yalıtımınında kullanmışlardır. Eski Mısırlılar da Nil nehri boyunca erozyonu engellemek amaçlı kaptıkları kaya setlerinin birleşim harcı olarak asfalt kullanmışlardır. Yol malzemesi olarak asfaltın kullanımı Babilliler döneminde olmuştur (M.Ö. 625 ) 1595 yılında Venezuella yakınlarında Trinidad Adası'ndaki göl çamuru doğal asfalt olarak tanımlanmış ve gemilerin su yalıtımında kullanılmıştır.

1800 başlarında John McADAM kırmataş ve zift kullanılarak ilk yolu yapmıştır. 1871 yılında ilk sıcak karışım asfalt üretimi gerçekleştirildi ve patenti alındı (N.Y.) 1907 yılında rafine petrol bitümü kullanılarak ilk asfalt üretildi. 1955 yılında Ulusal Asfalt Kaplamaları Birliği (NAPA) kuruldu. 1956 yılı ise bir dönüm noktası asfalt sektöründe; elektronik duyargalı finişer ve silindir ilk kez bu yıl içerisinde kullanılmıştır. 1970'li yılların başında asfaltın yeniden kullanılması sağlanmış ve büyük çaplı ekonomi sağlanmıştır. Günümüzde, sadece A.B.D.'de yılda 70.000.000 ton dan fazla asfalt geri kazanım yoluyla yeniden kullanılmaktadır.

Asfalt Çeşitleri

Asfalt; havaalanlarında ve karayollarında beton asfalta bağlayıcı olarak kullanıldığı gibi, ayrıca su yalıtımında, elektrik sanayiinde, karo ve parke döşemesinde yapıştırıcı olarak da kullanılmaktadır. Asfaltları aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz: Asfalt çimentoları Okside asfalt (blown asfalt) Sıvı petrol asfaltları Asfalt emülsiyonları

KATBEK ASFALTLAR

Katbek asfaltlar üzerinde yapılan viskozite, özgül ağırlık, alevlenme, yanma ve destilasyon deneyi ile destilasyon bakiyesi üzerinde de; Düktilite, Penatrasyon, Yumuşama noktası Çözünürlük, Kalıntı yüzdesi, Penatrasyon mukayesesi gibi deneyler yapılır.

JEOSENTETİKLER

Zeminde oluşabilecek oturmaların kaplamaya zarar vermemesi için havaalanlarının sandık tabakasında veya kaplamanın altında jeosentetiklerden uygun olan ürün tipi kullanılır. Bu ürünleri oluşturan jeosentetikler (glassgrid, jeotekstil, geomembran, jeogrid) PVC, cam tülü ve bitüm esaslı yalıtım malzemeleridir. Bu tip malzemeler üzerinde genelde çekme mukavemeti, yük altında delinme, patlatma, asfalt tutma oranı su geçirimsizliği, soğukta kırılma gibi deneyler yapılır.

DERZ DOLGULAR

Kaliteli beton kaplamalı sahaların derzlerinde kullanılacak soğuk ve sıcak uygulamalı derz dolgu malzemeleri standartlara ve ilgili şartnamelerde istenen kriter ve özellikleri sağlayıp sağlamadığını tespit etmek amacıyla gerekli deneylere tabi tutulur. Bu deneyler orijinal, kerosende ve suda çekmedir..

En Uygun Fiyatlarla Asfalt Yol Çalışması Şimdi Teklifi Alın!


Asfalt